Ακίνητη περιουσία 2022

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 • Την χρονιά που πέρασε η Εστία πώλησε ένα ακίνητο : Διαμέρισμα της σε πολυκατοικία σε οδό Βρυάξιδος 16 σε Παγκράτι σε 5ο ορ. επιφ. μ.τ.: 45 οπίσθιο σε κάκιστη κατάσταση, κενό σε τιμή: 61.000,00 ευρώ.

Για την ως άνω πώληση λήφθηκαν γραπτές προσφορές από εκδηλώσαντες ενδιαφέρον και προτιμήθηκε η ακριβότερη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι εκτιμήσεις από μεσιτικά γραφεία της περιοχής προέβλεπαν τίμημα περί τις 50.000,00 ευρώ. Η αντικειμενική του αξία ήταν: : 36.000,00 ευρώ.

 • Η Εστία απέκτησε ένα ακίνητο: Από την διαθήκη Δημ. Στεφανίδη το διαμέρισμα του σε Π. Φάληρο σε πολυκατοικία επί των οδών Τερψιχόρης 12 και Μουσών στον 3ο ορ. επιφαν. μ.τ.: 126 προσόψεως – γωνιακό και αντικειμενικής αξίας: 200.000,00 ευρώ, το οποίο χρήζει επισκευής με υψηλή δαπάνη.
 • Έτσι ο απόλυτος αριθμός των ακινήτων της Εστίας παρέμεινε ο αυτός.
 • Η Εστία είχε, εκτός των ακινήτων της σε πλήρη κυριότητα και δύο ακίνητα σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία άλλων προσώπων.

Ένα σε περιοχή Ηλιούπολης και το άλλο σε περιοχή Παγκρατίου.

Το τελευταίο, προήρχετο από την διαθήκη Χρ. Δημητριάδη και στο οποίο θα κατοικούσε εφόρου ζωής η επικαρπώτρια Καλλ. Σταυρίδου. Αυτή έφυγε από την ζωή προ έτους και έτσι το ακίνητο περιήλθε στην Εστία ως πλήρης κυριότητα. Πρόκειται για διαμέρισμα γωνιακό σε 1ο ορ. πολυκατοικίας στη διασταύρωση των οδών Φιλολάου 60 και Φορμίωνος προσόψεως, γωνιακό και επιφ. μ.τ.: 69.

 • Το χρονικό διάστημα που παρήλθε η Εστία προέβη σε : μερική ανακαίνιση διαμερίσματος σε περιοχή Π. Φαλήρου σε πολυκ. οδού Δήμητρος 2-4, (Χρωματισμοί χώρων, επισκευή ντουλαπιών κουζίνας, νέο κλιματιστικό μηχάνημα σαλονιού καθώς και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου και WC ξένων), βαφή διαμερίσματος σε περιοχή ομοίως Π. Φαλήρου σε πολυκ. οδού Νηρέως 36-38, μερική ανακαίνιση ισογείου γραφείου σε πολυκατοικία οδού Σίνα 42, σε γενική ανακαίνιση γραφείου στην αυτή ως άνω πολυκατοικία σε ρετιρέ καθώς επίσης και σε γενική ανακαίνιση γραφείου στον 3ο ορ. της αυτής πολυκατοικίας, συνολικά καταβάλλοντας το ποσό των : 59.000,00 ευρώ.
 • Επίσης προέβη σε συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση εξοπλισμού, εγκατάσταση νέων ηλιακών συλλεκτών κ.α. στο κτίριο του γηροκομείου, συνολικού ποσού : 30.000,00 ευρώ.
 • Κατεβλήθη ποσό : 5.000,00 ευρώ ως δαπάνες ακινήτων και κληροδοτημάτων καθώς και ποσό : 13.000,00 ευρώ για δαπάνες

Λογαριασμών κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων κλπ. ακινήτων.

 • Ποσό : 8.000,00 ευρώ αφορά καταβολή φόρων.
 • Από την μίσθωση των ακινήτων της η Εστία εισέπραξε το ποσό των : 209.000,00 ευρώ.
 • Ως ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα της κατέβαλλε ποσό : 55.000,00 ευρώ.
 • Κενά ακίνητα : σε περιοχή Καλλιθέας ( οδός Μεγαλουπόλεως 1 )

Κατάστημα ισόγειο με υπόγειο και πατάρι σε κάκιστη κατάσταση και : σε περιοχή Π. Φαλήρου ( Τερψιχόρης 12 ) διαμέρισμα.

 • Από τον συνολικό αριθμό των ακινήτων της Εστίας :

Πλήρως έχουν ανακαινισθεί μέχρι σήμερα :

με δαπάνη μας  : 18 ακίνητα και με δαπάνη των μισθωτών : 2,

δηλαδή 20 ακίνητα.

Μερικώς έχουν ανακαινισθεί μέχρι σήμερα:

με δαπάνη μας :  2 ακίνητα και με δαπάνη μισθωτών : 3,

δηλαδή 5 ακίνητα.

Κατά συνέπεια 25 ακίνητα μας είναι ανακαινισμένα και σε άριστη κατάσταση πράγμα που σημαίνει ότι έχει αναβαθμισθεί  η αξίας τους.

 • Το χρονικό διάστημα που παρήλθε έγιναν :

Μείωση μισθώματος ( από 800,00 ευρώ σε 650,00 ευρώ ) σε διαμέρισμα μας σε περιοχή Κηφισιάς, οδός Λυκούργου 7, λόγω προβλημάτων από υγρασία σε αυτό και στην πολυκατοικία γενικότερα.

 

Αύξηση μισθώματος σε υφιστάμενους μισθωτές καθώς και σε εξεύρεση νέων ως εξής :

Σίνα 42 – ρετιρέ,  από 500 σε 1.150 ευρώ και την επόμενη διετία σε 1.250 ευρώ.

Σίνα 42,  ισόγειο, από 290 σε 500 ευρώ.

Σίνα 42, 2ος ορ., από 630 σε 700 ευρώ.

Βρυάξιδος 16-18, ισόγειο, από 200 σε 270 ευρώ.

Αγ. Λαύρας 85,  1ος ορ., από 320 σε 350 ευρώ.

Δήμητρος 2-4,  4ος ορ., από 600 σε 750 ευρώ.

Νηρέως 36-38, 4ος ορ., από 540 σε 550 ευρώ.

 • Τα τελευταία χρόνια σε κτίριa όπου η Εστία έχει πολλές ιδιοκτησίες έχουν ανακαινισθεί πλήρως τα εξής ακίνητα της :

Σε Άλιμο σε οδό Αλίμου 46 σε κτίριο μας από τους 6 ορόφους, οι 4.

Σε Ν. Σμύρνη σε οδό Πλαστήρα 1 σε πολυκατοικία από τα 8 διαμερίσματα, τα 7.

Σε Αθήνα-Κολωνάκι σε οδό Σίνα 42 σε πολυκατοικία από τα 10 διαμερίσματα-γραφεία, τα 4.