Νέο Δ. Σ. ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2019 – 2021

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως :

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε μετά από τις αρχαιρεσίες της 17ης Φεβρουαρίου 2019 , έχει ως ακολούθως

Πρόεδρος : Ιωάννης Κεσκίνογλου
Α΄Αντιπρόεδρος : Λάουρα Χανά
Β΄Αντιπρόεδρος : Λουκία Χρυσανθίδου
Γεν. Γραμματέας : Ιωάννης Καραγιαννόπουλος
Ειδ. Γραμματέας : Άγγελος Αγγελίδης
Ταμίας : Φώτης Καλιοντζόγλου

Μέλη :
Αντώνιος Βεντούρης
Γεώργιος Φρούσης
Χρυσάνθη Ζέτα

Αναπληρωματικά Μέλη :

Κωνσταντίνος Τσαούσογλου
Σταμάτιος – Νικόλαος Κίσσας
Γεώργιος Νικολαίδης