Ειδική Πιστοποίηση ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως ενημερώνει:

Στο Φ.Ε.Κ. Νο: 1524 (Τεύχος Δεύτερο) της 4 Μαΐου 2017 δημοσιεύθηκε απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Πιστοποίηση και την Ανανέωση Πιστοποίησης της Εστίας Κων/λεως ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.