Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2015

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21/09/2015 καλούνται τα μέλη της «ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ, 30/09/2015 και ώρα 17:00 στα Γραφεία της ΕΣΤΙΑΣ, οδός Αμφιτρίτης 28, Π. Φάληρο, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1 – Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2 – Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής
Συνέλευσης.
3 – Ανακήρυξη Δωρητών – Ευεργετών.
4 – Πώληση Ακινήτων.
5 – Αναβάθμιση κτιρίου μας σε Άλιμο
4 – Προτάσεις και Επερωτήσεις.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ, 05/10/2015, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη.
Π. Φάληρο 21 Σεπτεμβρίου 2015
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ