Προσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13/01/2020 καλούνται τα μέλη της «ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ, 16/02/2020 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γηροκομείο της ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ στην Π. Φώκαια Αττικής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ανακήρυξη παρέδρων μελών σε τακτικό
  3. Απονομή τιμητικών διακρίσεων.
  4. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
  5. Ανάγνωση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Ανάγνωση Ισολογισμού της χρήσης που έληξε.
  7. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  8. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
  9. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού της νέας χρήσης.
  10. Προτάσεις και Επερωτήσεις.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ, 23/02/2020, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 (παράγραφος 3η) του Καταστατικού τα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον εφ’ όσον έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές στο Σωματείο υποχρεώσεις τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (23/02/2020)