Προσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 04/12/2017 καλούνται τα μέλη της

«ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την

ΚΥΡΙΑΚΗ, 28/01/2017 και ώρα 10.30 π.μ. στο Γηροκομείο της ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ στην Π. Φώκαια Αττικής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ανακήρυξη παρέδρου μέλους σε τακτικό.
  3. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
  4. Ανάγνωση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Ανάγνωση Ισολογισμού της χρήσης που έληξε.
  6. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  7. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού της νέας χρήσης.
  9. Προτάσεις και Επερωτήσεις.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί

την ΚΥΡΙΑΚΗ, 04/02/2018, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια Ημερήσια

Διάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 (παράγραφος 3η) του Καταστατικού τα μέλη μπορούν

να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον εφ’ όσον έχουν

τακτοποιημένες τις ταμειακές στο Σωματείο υποχρεώσεις τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (28.1.2018)