Προσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19/12/2016 καλούνται τα μέλη της

«ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την

ΚΥΡΙΑΚΗ, 05/02/2017 και ώρα 11.30 π.μ. στο Γηροκομείο, με θέματα Ημερήσιας

Διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής της Γενικής

Συνέλευσης.

 1. Ανακήρυξη παρέδρων μελών σε τακτικά.
 2. Απονομή τιμητικών διακρίσεων.
 3. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της προηγούμενης Γ ενικής

Συνέλευσης.

 1. Ανάγνωση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Ανάγνωση Ισολογισμού της χρήσης που έληξε.
 3. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού της νέας χρήσης.
 6. Προτάσεις και Επερωτήσεις.
 7. Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της νέας

Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί

την ΚΥΡΙΑΚΗ, 12/02/2017, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια Ημερήσια

Διάταξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Σύμφωνα με το άρθρο 8 (παράγραφος 3η) του Καταστατικού τα μέλη μπορούν

να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον εφ’ όσον έχουν

τακτοποιημένες τις ταμειακές στο Σωματείο υποχρεώσεις τους.

2) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα

30/1/2017 και ώρα 15:00 στα Γραφεία της Εστίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017