Προϋπολογισμος 2019

ΕΣΟΔΑ
ΔΩΡΕΕΣ 358.000
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 10.000
ΤΟΚΟΙ 7.000
ΕΝΟΙΚΙΑ 220.000
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000
ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 96.000
ΣΥΝΟΛΟ 692.000
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ
ΤΡΟΦΕΙΑ 250.000
ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 108.000
358.000
ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 325.000
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 38.000
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 19.000
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 30.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 2.500
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 6.000
ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 10.000
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 5.500
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ 74.000
ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ 2.000
ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 15.000
ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 40.000
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 3.000
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.000
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2.500
ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 4.000
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 4.500
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 4.000
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ 9.000
ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ 95.000
ΣΥΝΟΛΟ 692.000
WordPress Tables Plugin
Post Tagged with