Προϋπολογισμος 2024

ΕΣΟΔΑ
ΤΡΟΦΕΙΑ 170.000
ΕΝΟΙΚΙΑ 330.000
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 0
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 30.000
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5.000
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.700
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΥΜΑΤΑ 15.000
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΗΔΕΙΕΣ 20.300
ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 15.000
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (σε Αθήνα) 90.000
ΤΟΚΟΙ 16.000
ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 5.000
ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ 177.000
ΣΥΝΟΛΟ 875.000
ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 450.000
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 45.000
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.000
ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 65.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 8.000
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 18.000
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 20.000
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 6.000
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ 25.000
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 40.000
ΚΙΝΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΙΧ 5.000
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 7.000
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 5.000
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 30.000
ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ. ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4.000
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.000
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ 7.000
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.000
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000
ΚΗΔΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 5.000
Χ. & ΕΞ. ΤΡΟΠ. 1.500
ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 4.000
ΕΝΦΙΑ 50.000
ΦΟΡΟΙ 10.000
ΦΠΑ 50.000
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΝΑΔΑ 2.500
ΣΥΝΟΛΟ 875.000
WordPress Tables Plugin