Πρόγραμμα «Θάλλω»

Το Δ.Σ. της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως την 5-2-2018 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Α.Μ.Κ.Ε. Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, με την επωνυμία «711 ομάδα θεάτρου» και την διακριτική ονομασία «seveneleve». Η εν λόγω ομάδα αναλαμβάνει την εφαρμογή ψυχαγωγικού προγράμματος με στοιχεία νοητικής ενδυνάμωσης, με στόχο την ψυχαγωγία των ατόμων τρίτης ηλικίας. Η επίσημη ονομασία του προγράμματος είναι «Θάλλω» με υπότιτλο «Το γήρας με χαμόγελο». Το πρόγραμμα «Θάλλω» αποτελεί μια πρωτοβουλία της «seveneleven» ομάδας θεάτρου και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Ακολουθούν φωτογραφίες από την σημερινή πρώτη συνάντηση των μελών της ομάδας με ομάδα φιλοξενουμένων μας…

Πρόγραμμα «Θάλλω»