Πρόσκληση ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 11/2019

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09/09/2019 καλούνται τα μέλη της «ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την ΔΕΥΤΕΡΑ, 04/11/2019 και ώρα 17:00 στα Γραφεία της ΕΣΤΙΑΣ, οδός Αμφιτρίτης 28, Π. Φάληρο, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1 – Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2 – Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής
Συνέλευσης.
3 – Εκλογή εκπροσώπων για την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ, 11/11/2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη.
Π. Φάληρο 09 Σεπτεμβρίου 2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ