Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 07/02/2022 καλούνται τα μέλη της «ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή, 20/03/2022 και ώρα 11:00 π.μ. στον Πολυχώρο του Δήμου Π. Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος (Δημαρχείο Π. Φαλήρου), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα κατωτέρω:

 1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Ανακήρυξη παρέδρων μελών σε τακτικά.
 3. Απονομή τιμητικών διακρίσεων.
 4. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
 5. Ανάγνωση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης που έληξε.
 7. Ανάγνωση της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 8. Πώληση ακινήτων.
 9. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Ανάγνωση και έγκριση του Προϋπολογισμού της νέας χρήσης.
 11. Προτάσεις και Επερωτήσεις.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ, 27/03/2022 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη.

Σημειώσεις:

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 (παράγραφος 3η) του Καταστατικού τα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον εφ’σόσον έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές στο Σωματείο υποχρεώσεις τους.
 2. Κατά την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (χρήση προστατευτικής μάσκας, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, απολυμαντικά χεριών κλπ). Η είσοδος επιτ΄ρεπεται με την εποίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης κατά τους τελευταίους 3 μήνες.

Π. Φάληρο, 14/2/2022

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

7327 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝ. (2022)