Συνοπτικός απολογισμός πεπραγμένων διοικητικού συμβούλιου Μάρτιος 2010 – Φεβρουάριος 2011

ΕΣΤΙΑ και ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

 

·      Έφυγαν από τη ζωή 4 Μέλη της ΕΣΤΙΑΣ και 1 Ευεργέτης (Γ.ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ). Επίσης 1 Εθελόντρια.
·      10 Πάρεδρα Μέλη της ΕΣΤΙΑΣ έγιναν Τακτικά Μέλη.
·      Έφυγαν από τη ζωή στο χρόνο που πέρασε 27 άτομα από τους ενοίκους μας.
·      Έγινε η εισαγωγή στο Γηροκομείο  31ατόμων.
·      Απεχώρησαν οικειοθελώς 4 άτομα.
·      Απεχώρησαν από την ΕΣΤΙΑ 2 μόνιμοι εργαζόμενοι και 1 εποχιακή.
·       Έγινε η πρόσληψη 2 νέων εργαζομένων σε Γηροκομείο.

·      Ανέλαβε καθήκοντα της Διευθύντριας στο Γηροκομείο η ψυχολόγος-γεροντολόγος κα Ευθ. Καρβουνοπούλου (ΙΟΥΛΙΟΣ 2010).
·      Συνεχίσθηκε η συνεργασία με το GESTALT FOUNDATION με την εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση ατόμων σε Γηροκομείο.
·      Άρχισε η συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Ρεφλεξολογίας.
·      Πραγματοποιήθηκαν 5 εκδρομές το περασμένο καλοκαίρι σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής για την αναψυχή των ενοίκων μας.

·      2 άτομα ανακηρύχθηκαν ως Δωρητές της ΕΣΤΙΑΣ. Ο κος Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ δια μέσω του οποίου συγκεντρώθηκε το ποσό των € 24.000,00 για το Γηροκομείο και η κα ΑΛ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (ένοικος του Γηροκομείου) η οποία προσέφερε διαμέρισμα της σε Χαϊδάρι αντικειμενικής αξίας € 33.000,00.
·      Ο κος ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ προσέφερε για εγκατάσταση σε ταράτσα του Γηροκομείου φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 10KW αξίας € 50.000,00. Το έργο βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης του και έτσι το Γηροκομείο μας καθίσταται το ΠΡΩΤΟ Πράσινο Γηροκομείο και εξοικονομεί χρήματα από τη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
·      Ελήφθη το χρηματικό ποσό του 1 εκατομμυρίου Δολλαρίων ΗΠΑ από το Κληροδότημα του κατά κόσμον ΔΗΜ. ΣΑΒΒΑΪΔΗ – ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ κυρού ΦΩΤΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ της ΕΣΤΙΑΣ, τελέσθηκε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του σε παρεκκλήσι του Γηροκομείου, τοποθετήθηκε αναμνηστική πλάκα για τη δωρεά του πάνω από την είσοδο της κεντρικής αίθουσας στο Γηροκομείο και η αίθουσα αυτή ονομάσθηκε ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ.
·      Έγινε η μετεγκατάσταση των Γραφείων της ΕΣΤΙΑΣ σε νέο χώρο στον 6ο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Αμφιτρίτης 28 σε Π. Φάληρο, μετά από πλήρη ανακαίνιση και εξοπλισμό του με τη διάθεση του ποσού των € 30.000,00 περίπου. (Συνημμένη αναλυτική κατάσταση δαπανών αγορών, εκτελέσεως εργασιών κλπ).
Έγινε η μεταφορά του αρχειακού υλικού της ΕΣΤΙΑΣ 15 ετών και η τοποθέτηση του σε κατάλληλο χώρο σε υπόγειο του Γηροκομείου.
·      Έγινε επίσης η εκκαθάριση όλων των χώρων του υπογείου στο ίδιο κτίριο με την απομάκρυνση άχρηστων υλικών και ειδών και η τακτοποίηση όλων των χώρων του.
·      Τέλος πραγματοποιήθηκαν 2 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μελών της ΕΣΤΙΑΣ. Η πρώτη για την εκλογή αντιπροσώπων-εκλεκτόρων σε ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. και η δεύτερη για τη τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού.

 

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

·     Πολλά μισθωμένα ακίνητα μας άλλαξαν ενοικιαστές. Σε ορισμένα από αυτά οι νέες μισθώσεις έγιναν με χαμηλότερα ενοίκια των προηγουμένων καθότι υπάρχει μεγάλη οικονομική ύφεση και δυσπραγία. Επίσης έγιναν μικρές μειώσεις σε εισπραττόμενα μισθώματα άλλως οι μισθωτές θα εγκατέλειπαν τους χώρους.
·   Τον μήνα Μάιο 2010 ολοκληρώθηκε η τμηματική μίσθωση των ορόφων σε κτίριο μας σε Άλιμο. Επιτεύχθηκε συνολικό μίσθωμα μικρότερο του προηγούμενου κατά € 1.500,00 περίπου, πράγμα το οποίο θεωρείται ως ενθαρρυντικό λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δυσκολιών, της υπερπληθώρας διαθεσίων χώρων κλπ. Τελευταία δε παρουσιάζονται ορισμένες δυσκολίες από μισθωτές για τη καταβολή των ενοικίων τους. Ο δε μισθωτής του 2ου ορόφου προτίθεται να αποχωρήσει στο άμεσο μέλλον.
·   Σε κτίριο μας σε οδό Σίνα σε Αθήνα έγιναν πολλές νέες μισθώσεις χωρίς την οικονομική επιβάρυνση μας για ανακαινίσεις χώρων. Αυτό κρίνεται ως επωφελές καθότι το κτίριο έχει ιστορία περίπου 70 ετών και χρήζει γενικής ανακαίνισης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
·   Έγιναν έργα για πλήρη ανακαίνιση των νέων γραφείων της ΕΣΤΙΑΣ σε διαμέρισμα της οδού Αμφιτρίτης 28 σε Π. Φάληρο συνολικού ποσού περίπου € 30.000,00. Έτσι θα εξοικονομήσει η ΕΣΤΙΑ κάθε χρόνο το ποσό των € 14.000,00 για μίσθωμα και λοιπά έξοδα που κατέβαλε σε κατάστημα της οδού Αχιλλέως 47. Χρόνος απόσβεσης: 2 έτη.
·   Για το κτίριο σε Άλιμο διατέθηκε ποσό περίπου € 17.000,00 για να καταστεί δυνατό να μισθωθεί κατά όροφο.
·   Τέλος στο Γηροκομείο έγιναν αγορές υλικών, επισκευές στο κτίσμα και επιδιορθώσεις σε εξοπλισμό συνολικού ποσού περίπου € 34.000,00. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και δαπάνη επισκευών για πούλμαν. Και για επισκευές των ενοικιαζομένων ιδιοκτησιών μας ως και κοινόχρηστα και έξοδα ιδιοκτητών κατεβλήθη ποσό περίπου € 14.000,00.
·   Για το έτος 2010 ο απολογισμός των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των € 976.000,00 αντί του προϋπολογισμού των € 947.000,00. Η διαφορά οφείλεται σε αποζημιώσεις αποχωρησάντων υπαλλήλων και σε ανακαίνιση διαμερίσματος της οδού Αμφιτρίτης.
·   Υπήρξε μείωση των εξόδων σε Μισθούς, Τρόφιμα, Πετρέλαιο για Γηροκομείο, Φαρμακευτικό και Υγειονομικό υλικό, Ασφάλειες Γηροκομείου, Έξοδα πούλμαν, Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, Γραφική ύλη, Δημόσιες σχέσεις, Κηδείες, Κοινόχρηστα, Έξοδα τραπεζών, Δημοσιεύσεις, Νοσήλεια, Ενοίκιο γραφείου και Φόροι. Έτσι επιτεύχθηκε σημαντική οικονομία σε δαπάνες.
·   Υπήρξε αύξηση των εξόδων σε Αμοιβές τρίτων, Κίνηση προσωπικού, Ένδυση, Επισκευές εν γένει, Κληροδοτήματα και Υλικά καθαριότητας.
·   Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπήρξε εξαιρετική διαχείριση των οικονομικών πόρων. Το δε έλλειμμα, αντί του προϋπολογισμού σε ποσό περίπου € 160.000,00, τελικά διαμορφώθηκε σε ποσό μικρότερο των € 140.000,00 περίπου.
·   Η εικόνα των εσόδων για το 2010 ήταν η εξής: Προϋπολογίσθηκαν περίπου σε ποσό € 787.000,00 και εισπράχθηκαν περίπου € 737.000,00. Το δε έλλειμμα καλύφθηκε και υπήρξε και μεγάλο ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ για το τρέχον έτος και για τα επόμενα από τα χρήματα του Κληροδοτήματος του Μακαριστού Μητροπολίτου Ηρακλείας 1 εκατομ. Δολλαρίων ΗΠΑ.

 

Οι εκδηλώσεις, οι τραπεζικοί τόκοι, οι συνδρομές, το παγκάρι, το μπαζάρ παρουσίασαν αύξηση έναντι των προϋπολογισθέντων εσόδων. Μικρή αύξηση υπήρξε και στα μισθώματα. Αυξημένα ήταν και τα έσοδα από Κηδείες και γεύματα, αλλά μειωμένες ήταν οι εισπράξεις από δωρεές στη μνήμη.
Post Tagged with