Συνοπτικός απολογισμός πεπραγμένων Φεβρουάριος 2014 – Φεβρουάριος 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΣΤΙΑ και ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

 • Έγινε η εισαγωγή στο γηροκομείο 14 ατόμων και ενός φιλοξενουμένου.
 • Έφυγαν από τη ζωή 16 γηροκομούμενοι.
 • Απεχώρησαν οικειοθελώς 4 γηροκομούμενοι.
 • Έφυγαν από τη ζωή 2 Εκλεκτά Μέλη της Εστίας οι: Π. ΚΑΛΑΒΙΤΣΟΓΛΟΥ (Ιδρυτής του γηροκομείου, Πρόεδρος του πρώτου Δ.Σ. 1981-1986 και Επίτιμος Πρόεδρος του Δ.Σ. κατόπιν) και Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος της Επιτροπής Ανέγερσης-Λειτουργίας και Εξοπλισμού του γηροκομείου Δημιουργός της εκκλησίας του γηροκομείου και Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κατόπιν).
 • Απεχώρησαν οικειοθελώς μία νοσηλεύτρια και μία θεραπαινίδα.
 • Προσελήφθησαν μία νοσηλεύτρια και μία θεραπαινίδα.
 • Μετά την αποχώρηση της προσωρινής προϊσταμένης Α. Γκιόργκα νοσηλεύτριας, την διεδέχθη στη θέση η νοσηλεύτρια Αγ. Λάμπρου. Κατόπιν ανέλαβε η Α. Λάμπρου καθήκοντα Προϊσ­τάμενης. ( Προαγωγή από το υφιστάμενο δυναμικό ).
 • Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται από τέσσερεις νοσηλεύτριες και δύο θεραπαι­νίδες.
 • Στο γηροκομείο απασχολούνται συνολικά 15 άτομα, έναντι 20 προ ετών.
 • Με συντονισμένες ενέργειες του γιατρού μας κου Γ. Χρυσοβερίδη φαρμακοποιοί συνεχί­ζουν να καλύπτουν τις αντίστοιχες φαρμακευτικές δαπάνες της Εστίας.
 • Έγινε μόνο ένας μεσημεριανός περίπατος το καλοκαίρι που μας πέρασε με γεύμα στην Ταβέρνα ”ΜΥΘΟΣ” στην Ανάβυσσο (χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Εστίας) αντί περισσοτέρων (στο παρελθόν) καθότι μειώθηκε ο αριθμός των διαβιούντων στο γηροκομείο ή και αυτών που είναι σε θέση να μετακινηθούν.
 • Έγινε αλλαγή του φοροτεχνικού γραφείου της Εστίας.
 • Έγινε επίσης αλλαγή της Ασφαλιστικής Εταιρείας στην οποίαν ασφαλίζονται σημαντικά ακίνητα της Εστίας.
 • Έμποροι και παραγωγοί από τη Λαϊκή Αγορά της Παλαιάς Φωκαίας συνεχίζουν να προσφέρουν (δωρεάν) στο γηροκομείο λαχανικά, φρούτα και ψαρικά σε σημαντικές ποσό­τητες και άριστης ποιότητας.
 • Σε θείες λειτουργίες που έγιναν στο εκκλησάκι του γηροκομείου μας και στα μνημόσυνα που ακολούθησαν μνημονεύθηκαν τα ονόματα θανόντων Δωρητών, Ευεργετών καθώς και γηροκομουμένων που έφυγαν από τη ζωή.
 • Κωνσταντινουπολίτικα σωματεία και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενίσχυσαν το έργο του Γηροκομείου:
 • Η Εφοροεπιτροπή της κοινότητας Αγίου Δημητρίου Ταταούλων από τη Πόλη ενίσχυσε το γηροκομείο με χρηματική δωρεά ποσού 2.500,00 ευρώ, επιδεικνύοντας συνεχές ενδιαφέρον.
 • Η Αδελφότητα Κων/πολιτών Μεγάλου Ρεύματος Αθηνών “Ο Ταξιάρχης”, ο Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων Κων/πόλεως στάθηκαν αρωγοί στο έργο μας με δικά τους τραπέζια με δώρα στο Μπαζάρ καθώς και με επισκέψεις των μελών τους σε εκδηλώσεις μας.
 • Πλείστα όσα αδελφά κωνσταντινουπολίτικα σωματεία, σύλλογοι, σωματεία και όμιλοι από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής , ΚΑΠΗ, σχολεία, μουσικά συγκροτήματα κλπ προσέφεραν οικονομική στήριξη αλλά και ψυχαγωγία στους γέροντες με επισκέψεις για χορό, τραγούδι και άλλες εκδηλώσεις.
 • Τέλος υπήρξαν και μεμονωμένα άτομα, που προσέφεραν σημαντική υποστήριξη στον τομέα κυρίως της ψυχαγωγίας των γερόντων μας με ωραίες πρωτοβουλίες, δημιουργώντας μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα και κλίμα ευφορίας στους ενοίκους του Γηροκομείου μας.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Για την αποζημίωση δύο ατόμων που αποχώρησαν από την υπηρεσία καταβλήθηκε αποζημίωση 34.000,00 ευρώ.
 • Από την διαθήκη Ευστρατίου Παπαχρήστου ελήφθη ποσό 4.640,00 ευρώ.
 • Το έτος 2014 υπήρξε έσοδο από πώληση δύο ακινήτων που ανέρχεται στο ποσό των 114.000,00 ευρώ.
 • Από τη Διευθ. Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελήφθη απάντηση σε αίτημα μας για αποδέσμευση ποσού 90.000,00 ευρώ (που έχει συγκεντρωθεί για 3 χρόνια από εκμετάλλευση ακινήτου μας σε οδό Σίνα 42 στην Αθήνα-Κληροδότημα ΑΓΓΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ). Η υπηρεσία εξετάσασα τους απολογισμούς των ετών: 2010, 2011 και 2012 τους βρήκε εντάξει και σε συνέχεια πορίσματος από Επιθεωρητή Κο ΛΟΗ και απόφασης Εφετείου για αλλαγή της βούλησης της διαθέτιδος εγκρίνει τη διάθεση του ποσού για κάλυψη αναγκών του γηροκομείου. Σημειωτέον ότι από το έτος 2013 και εξής η συγκέντρωση χρημάτων από το αυτό ακίνητο μπορεί να διατίθεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης η Υπηρεσία δέχθηκε και τον απολογισμό ( σε σχέση με τα Έσοδα και Έξοδα) για τα έτη: 2011 και 2012 που προξένησε στην Εστία Ζημία ποσού περίπου 28.700,00 ευρώ. Αυτό οφείλεται σε: πολλά γραφεία και διαμερίσματα κενά, μειώσεις μισθωμάτων, έξοδα ιδιοκτητών και κοινοχρήστων ( που μας βαρύνουν σε κενούς χώρους ) δαπάνες πληρωμών για Οργ. Κοιν. Ωφέλειας, ανακινήσεις χώρων για επαναμίσθωση , Φορ. Μεγ. Ακίνητης Περιουσίας κλπ.
 • Για φόρους και Τέλος για ΔΕΗ καταβλήθηκε ποσό περίπου 000,00 ευρώ.
 • Τα τροφεία ανήλθαν στο ποσό των 186.000,00 ευρώ (ποσό μειωμένο κατά περίπου 25.000,00 ευρώ) έναντι του Προϋπολογισμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τη χρονιά που έφυγε το γηροκομείο λειτούργησε με τη μισή πληρότητα στα κρεβάτια (περίπου 22 κενά ).
 • Για μισθούς καταβλήθηκε ποσό περίπου 362.000,00 ευρώ.
 • Το αποθεματικό φόρων (που είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2014 ) από ποσό Ευρώ: 17.700,00 δεν χρειάσθηκε.
 • Αποτιμώντας τα οικονομικά δεδομένα για το λήξαν έτος ( Έσοδα-Έξοδα ) σε γενικές γραμμές μπορεί να αναφερθούν περιληπτικά και τα ακόλουθα:

 

ΕΣΟΔΑ:

 • Τα έσοδα είχαν προϋπολογισθεί στο ποσό των 539.000,00 ευρώ και εισπράχθηκαν περίπου 596.000,00 ευρώ ήσαν δηλαδή μεγαλύτερα κατά ποσό περίπου 57.000,00 ευρώ.
 • Το προϋπολογισθέν έλλειμμα των 186.000,00 ευρώ τελικά ήταν περίπου 57.000,00 ευρώ και σε αυτό συνέτεινε το ποσό των 114.000,00 ευρώ που συγκεντρώθηκε από την πώληση 2 ακινήτων μας.
 • Οι δωρεές είχαν προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των 316.000,00 ευρώ και τελικά εισπράχθηκαν περίπου 307.000,00 ευρώ. Ήσαν δηλαδή κατά τι μικρότερες.
 • Τα ενοίκια είχαν προϋπολογισθεί στο ποσό των 160.000,00 ευρώ και τελικά εισπράχθηκαν περίπου 146.000,00 ευρώ. Υπήρξε δηλαδή μείωση τους και αυτό οφείλετο στον μεγάλο αριθμό κενών ακινήτων ( μη μισθωμένων ).
 • Αυξημένες ήσαν οι: δωρεές-εισπράξεις από: Κηδείες (περίπου 4.000,00 ευρώ), Έκτακτες δωρεές ( περίπου 10.000,00 ευρώ ) και τα έσοδα από γεύματα (περίπου 5.000,00 ευρώ ).

ΕΞΟΔΑ:

 • Τα έξοδα είχαν προϋπολογισθεί στο ποσό των 725.000,00 ευρώ και τελικά διατέθηκαν 640.000,00 ευρώ. Δηλαδή υπήρξε μεγάλη μείωση (κατά περίπου 85.000,00 ευρώ). Αυτό και μόνο μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετικό γεγονός καθότι καταβλήθηκε και ταυτόχρονα επέτυχε η προσπάθεια του περιορισμού των εξόδων. Στο θέμα συνέβαλλε καθοριστικά και η μείωση των αμοιβών προσωπικού ( μισθοί ) που ήσαν μειωμένοι κατά ποσό περίπου 48.000,00 ευρώ και αυτό παρά την καταβολή και ποσού σημαντικού για αποζημιώσεις αποχωρησάντων προσώπων.
 • Επίσης οι φόροι κλπ που δόθηκαν ήσαν περίπου 14.000,00 ευρώ μικρότεροι των προϋπολογισθέντων.
 • Και πολλές άλλες κατηγορίες εξόδων ήσαν μικρότερες εκείνων που προβλέφθησαν στον Προϋπολογισμό. Ελάχιστες επίσης κατηγορίες εξόδων ήσαν αυξημένες ( από ότι στον Προϋπολογισμό ) όπως π.χ.: οι δαπάνες για επισκευές ( κατά 13.000,00 ευρώ περίπου ) και αυτά οφείλετο σε επισκευές ακινήτων, σε εργασίες σε γηροκομείο, νέο εξοπλισμό κλπ.
 • Συγκρινόμενων των Εσόδων και Εξόδων υπήρξε Έλλειμμα κατά ποσό περίπου 56.000,00 ευρώ. Μόνο το στοιχείο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετικά ικανοποιητικά.

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της Εστίας για έτος 2014 υπολογίζεται σε 6.178.000,00 ευρώ περίπου (με βάση αντικειμενικές τιμές).

Καταγράφονται 96 ιδιοκτησίες – ακίνητα. Ο αριθμός είναι κατά κάποιον τρόπο εικονικός καθότι αυτός προκύπτει ως εξής:

 • Σε Π. Φώκαια: 2 ιδιοκτησίες (οικόπεδο και κτίριο)
 • Σε Άλιμο: 6 ιδιοκτησίες – όροφοι
 • Σε κατάστημα μας σε οδό Ακαδημίας 28: 2 ιδιοκτησίες (ισόγειο και υπόγειο)
 • Σε διαμέρισμα μας σε Κηφισιά: 3 ιδιοκτησίες (διαμέρισμα – υπόγεια θέση στάθμευσης και υπόγεια αποθήκη)
 • Σε Πειραιώς 1 : 4 ιδιοκτησίες
 • Σε Πλαστήρα 1 : 8 ιδιοκτησίες
 • Τέλος σε πολυκατοικία οδού Σίνα 42 στην Αθήνα 52 ιδιοκτησίες, ως εξής:
  • 13 διαμερίσματα με πλήρη κυριότητα μας
  • 13 υπόγειες αποθήκες με πλήρη κυριότητα μας
  • 13 διαμερίσματα με ψιλή κυριότητα και
  • 13 υπόγειες αποθήκες με ψιλή κυριότητα) κλπ ακίνητα.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ= 52, πλέον των ακινήτων σε Π. Φάληρο.

Από τα ακίνητα της Εστίας: 14 ( τα ακόλουθα ) δεν μπορούν να πωληθούν ή μεταβιβασθούν λόγω νομικών κωλυμάτων-κενών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους:

8 διαμερίσματα σε πολυκατοικία οδού Πλαστήρα 1 σε Ν. Σμύρνη

4 γραφεία σε κτίριο σε οδό Πειραιώς 1 στην Ομόνοια

1 διαμέρισμα σε πολυκατοικία οδού Σταυροπούλου 9 στα Πατήσια

1 διαμέρισμα σε πολυκατοικία οδού Αγ. Λαύρας 85 σε Ζωγράφου.

 • Για το διαμέρισμα μας σε Κηφισιά (που κενώθηκε) καταβλήθηκε συνολικά ποσό περίπου 3.000,00 ευρώ για μερική ανακαίνιση του καθώς και για νομιμοποίηση- τακτοποίηση 7 μ.τ. ημιυπαίθριων χώρων.
 • Τώρα είναι κενά τα ακόλουθα ακίνητα μας:

Σε κτίριο μας σε Άλιμο ( 3 όροφοι )

Σε πολυκατοικία σε Κηφισιά ( 1 διαμέρισμα )

Σε πολυκατοικία στα Πατήσια ( Πίνδου 11 ) 1 διαμέρισμα

Σε πολυκατοικία στα Πατήσια ( Σταυροπούλου 9) 1 διαμέρισμα

Σε κτίριο μας σε Ομόνοια ( Πειραιώς 1 ) 2 γραφεία

Σε πολυκατοικία σε Ν. Σμύρνη (Πλαστήρα 1) 1 διαμέρισμα

Σε πολυκατοικία σε Ν. Σμύρνη ( Α. Μαρτύρων 56 ) 1 διαμέρισμα

Σε πολυκατοικία σε Αθήνα ( Σίνα 42 ) 1 διαμέρισμα.

Σε πολυκατοικία σε Αθήνα ( Αριστομένους 124 ) 1 διαμέρισμα.

Σύνολο: 12

 • Από διαθήκες η Εστία αποκτά τα ακόλουθα ακίνητα:

Διαθήκη Ε. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ: 1 βοηθ. χώρο καταστήματος σε Άλιμο (Ελευθερίας 5)

Διαθήκη Ε. ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ : 1 διαμέρισμα σε Άλιμο ( Γ.Σταύρου 12 )

Διαθήκη Α. ΒΑΣΜΑΤΖΗ : 1 διαμέρισμα σε Ιλίσια ( Σεβαστείας 29).

 • Επίσης σύντομα ένα διαμέρισμα σε περιοχή Ζωγράφου ( Αγ. Λαύρας 85) που είχε καταληφθεί παράνομα από ζεύγος Λάμπρου περιέρχεται με δικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών στην κυριότητα της Εστίας.
 • Τα ειπραχθέντα μισθώματα για τα ακίνητα της Εστίας ανήλθαν το έτος 2014 στο ποσό των 146.000,00 ευρώ ο δε φόρος ακινήτων (και το Τέλος ΔΕΗ) ήταν 65.000,00 ευρώ περίπου.
 • Το κτίριο   μας σε Άλιμο (κενοί 3 όροφοι-μισθωμένοι 3 όροφοι) απέφερε το μήνα μικτό συνολικό μίσθωμα 4.800,00 ευρώ. Ποσό που αν αφαιρεθούν κοινόχρηστα περίπου 500,00 ευρώ κατά μήνα που βαρύνουν την Εστία για τους κενούς χώρους, τότε το συνολικό καθαρό μίσθωμα αποφέρει 4.300,00 ευρώ κατά μήνα. Επί πλέον υπάρχει επιβάρυνση με φόρο μισθωμάτων και κατά συνέπεια το καθαρό μηνιαίο ποσό είναι ακόμη χαμηλότερο.
 • Τη χρονιά που πέρασε κατέστη δυνατόν να πωληθούν 2 ακίνητα της Εστίας. Ως εξής:

α. Κατάστημα σε οδό Ακαδημίας 28 στην Αθήνα (Κληροδότημα

ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ) επιφ. μ.τ.: 14 έναντι ποσού 80.000,00 ευρώ

μετρητά. Έξοδα ποσό περίπου: 2.000,00 ευρώ (μεσιτικά και έκδοση

πιστοποιητικού μηχανικού). Καθαρό εισπραχθέν ποσό: 78.000,00 ευρώ.

β. Διαμέρισμα σε οδό Πατησίων 313 (Κληροδότημα ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ)

επιφ. μ.τ.: 74 έναντι ποσού 34.000,00 ευρώ μετρητά. Έξοδα ποσό περίπου

200,00 ευρώ ( πιστ. μηχανικού κλπ ). Καθαρό εισπραχθέν ποσό:33.800,00

ευρώ.

Για τα πιο πάνω ακίνητα δεν καταβλήθηκαν χρήματα για ανακαίνιση τους.

Επωλήθησαν στην κατάσταση που ήσαν.

Το συνολικό εισπραχθέν ποσό των 114.000,00 ευρώ συνέβαλε καθοριστικά

στη μείωση του Ελλείμματος του έτους 2014.

 • Προγραμματίζεται δε και η πώληση των ακόλουθων Ακινήτων μας:

Κατάστημα σε οδό Σκούφου 10 στην Αθήνα

Διαμέρισμα σε οδό Αριστομένους 124 σε Σεπόλια

Διαμέρισμα σε οδό Πίνδου 11 σε Πατήσια

Διαμέρισμα σε οδό Α. Μαρτύρων 56 σε Ν.Σμύρνη