Τιμητική μετά θάνατο βράβευση στον αείμνηστο Παράσχο Καλαβίτσογλου