Μουσική εκδήλωση με την Ορχήστρα «Μουσικοί της Πόλης» (17.5.2019)

Μουσική εκδήλωση με την Ορχήστρα «Μουσικοί της Πόλης» (17.5.2019)