Πρωινή εκδρομή στο Ξενοδοχείο Καλυψώ (29.5.2019)

Πρωινή εκδρομή στο Ξενοδοχείο Καλυψώ (29.5.2019)