Το γηροκομείο μας απέκτησε υπερσύγχρονα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα κρεβάτια

Το γηροκομείο μας απέκτησε υπερσύγχρονα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα κρεβάτια