Επίσκεψη μαθητών του «ΔΕΣ»

Επίσκεψη μαθητών του «ΔΕΣ»